Earl Sweatshirt kommer i kontakt med Armand Hammer for 'Tabula Rasa'

Earl Sweatshirt Tabula Rasa-videoen inneholder Armand Hammer og er produsert av Theravada og Rob Chambers. Sweatshirts 'Sick!' er på vei.