Rucci, AzChike og Babystone Gorillas kobles sammen for singelen '5Real'.

AzChike Rucci '5Real' med Babystone Gorillas er deres siste tilbud etter deres siste felles prosjekt.