Borgerrettighetspioneren Claudette Colvins ungdomsrettsprotokoll fra 1995 slettet

Ungdomsposten til Claudette Colvin har blitt slettet over 60 år etter at hun ble arrestert for å nekte å gi fra seg bussetet.