M1Llionz

M1llionz kommer tilbake med ny visual for 'NGL'

M1llionz gir fra seg en ny visuell for 'NGL', som ser produksjon fra Pyrex Kenny og regi fra Chauffeur.

M1llionz kobler til Munna Duke for '10 To Da O'

M1llionz avduker sin siste visuelle film for '10 To Da O', et samarbeid med Munna Duke som ser ham på vei til Chicago.