MoneyMarr avduker ny visual for 'Tip Toe'

MoneyMarr kommer tilbake med en ny visuell for 'Tip Toe', som ser retning fra Marko Steez og forhåpentligvis vil bli fulgt av et nytt prosjekt.