R. Kelly

R. Kelly ønsker at anken om domfellelse utsettes etter å ha fått covid-19 og sparket juridisk team

R. Kelly har bedt en dommer om mer tid til å anke sin domfellelse fordi han pådro seg COVID-19 og sparket det meste av sitt juridiske team.

R. Kellys tidligere manager beordret å holde seg unna Joycelyn Savages familie

James Masons terrortrusselssak har blitt henlagt nå som han har gått med på å ikke kontakte Joycelyn Savage eller hennes familie.