California planlegger å bli et abortreservat hvis Roe v. Wade veltet

Staten California planlegger å bli et fristed for kvinner som ønsker abort dersom Roe v. Wade blir veltet.